Vznikli jsme v roce 2014 po zralém rozhodnutí dát našemu vývoji a obchodu jednotnou právní formu. Tato cesta byla úspěšná a došlo k vytvoření investičního fondu.

Naše velmi úzce spolupracující jádro se skládá z kolektivu vývojářů, obchodníků a analytiků trhu. Díky tomu dokážeme ladit obchodní systémy nejvyšší kvality.

Máme za sebou více jak 10 let zkušeností s obchodováním investičních aktiv jak v podobě přímého vstupu na trhy, tak i velmi bohaté zkušenosti s kolektivním investováním. Inspirací pro nás jsou nejúspěšnější fondy po celém světě a naší snahou je díky vlastním inovativním nástrojům překonávat stabilitou a bezpečím dlouhodobě nejúspěšnější křivky benchmarků.

Každá potřeba si žádá uspokojivé řešení. Tím nejpádnějším důvodem našeho vzniku byla snaha o realizaci entity, která bude disponovat vlastním vývojovým prostředím a stane se zcela nezávislou na kapacitách třetích stran. Vytvořením vlastního zázemí pro vývoj automatického systému a jeho úspěšným nasazením do reálného prostředí se do značné míry podařilo eliminovat rizika spojená nákladovostí a také s omezenými možnostmi manuálních obchodníků.

Na naší cestě se snažíme překonávat výkony benchmarků. Přesto jsou pro nás důležitější pilíře. Bezpečnost a stabilita! Bezpečnost a stabilita, které vždy stojí nad vidinou okamžitého úspěchu. Ve světě investice v souladu s naší motivací vidíme cíl ve vybudování mezinárodně uznávané autority v segmentu dynamických investic.

Do jednoho jsme si plně vědomi obrovské odpovědnosti, kterou náš kolektiv má nejen vůči investorům, ale také vůči společnosti a k prostředí kolem nás. Kromě efektivního využití zdrojů bychom rádi přispěli k eliminaci systémových rizik. Nejsme zcela spokojeni s úrovní finančního vzdělání v naší zemi, která by podle nás měla začít vstupovat do podvědomí již v útlém věku. Trápí nás také vysoká nevědomost o nešťastném přístupu makléřských domů, jejichž zájmy jsou často v rozporu se zájmy klientů. V tomto ohledu jsme si předsevzali šířit dál naše draze nabité zkušenosti.

Naše cíle by nebylo možné naplnit bez odpovídajícího přístupu k účastníkům systému. Činnost související s obhospodařováním prostředků držíme na nejvyšší úrovni transparentnosti.

Stavy vkladů členů portfolia zaznamenáváme na denní bázi. Naše přesné audity mají pro všechny zúčastněné pozitivní vliv.


„Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí. Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta.“

Henry Wadsworth Longfellow